Shizuku Gyokuro / 雫玉露 shinya.jpg

Shizuku Gyokuro / 雫玉露

32.00
Ogura Gyokuro / おぐら玉露

Ogura Gyokuro / おぐら玉露

32.50
Competition Grade Gyokuro / 出品玉露 shinya.jpg

Competition Grade Gyokuro / 出品玉露

49.00
mare gyokuro.jpg

Mare Gyokuro / 稀玉露

60.00
dento gyokuro.jpg

2018 Dento Hon Gyokuro / 伝統本玉露 (5 x 5g Wooden Box)

88.00